NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Huurderscommissie

Het laatste nieuws

Klaverjasclub Drielanden

Omnia Wonen

Tips en Trucs

Kopie voor de nieuwsbrief en/of
deze website graag mailen naar

Redactie@DeBogen-Harderwijk.nl


Komende onderhoud
en/of werkzaamheden
in De Bogen


Gemeentelijke
bestemmingsplannen
voor Drielanden


Harderwijker Courant online


Drie maal per jaar komt er een nieuwsbrief uit met de mededelingen van de commissies, het bestuur
en de huismeester. Deze worden verspreid onder alle bewoners van
“De Bogen” en de sponsoren.


Bij storingen en/of calamiteiten en

bij afwezigheid van de huismeester

geven bewoners dit telefonisch door.


Voor onze huurders ten alle tijden via

Omnia service wonen (0341) 27 87 77 van 08:00 tot 12:30 uur.

En uitsluitend voor calamiteiten op overige tijden: (0341) 27 87 04

of mail naar info@omniawonen.nl.


Voor eigenaren, bij afwezigheid

van de huismeester, bellen naar

Metea (VvE beheerder) (030) 60 03 930. Bij calamiteiten buiten kantoortijden: (020) 514 86 76 of mail naar

VvE@VvEmetea.nl.
Zaterdag 10 juni “De Bogen” dag!

Nieuwe containers in Drielanden

Nieuwe regels voor hondenbezitters

De nieuwjaarsbijeenkomst

Stukje wijkvereniging

Aanvulling op het parkeren voor De Bogen

Een vraag aan de gemeente Harderwijk

Overlast in en om De Bogen

WhatsApp-groepen als aanvulling


ZATERDAG 10 JUNI IS “DE BOGEN” DAG!

Onze Binnentuin wordt dan

een Middeleeuws Dorpsplein.

Komen jullie ook meevieren?

Zaterdag middag 10 juni 2023

Klik hier voor de Flyer!

NIEUWE CONTAINERS IN DRIELANDEN

Uiterlijk 1 juli 2023 gaat de PMD-pilot van start. Hiervoor worden tijdelijk op acht locaties nabij winkelcentra en/of supermarkten openbare, bovengrondse containers geplaatst. Met de pilot lost het college de belofte uit het Collegeprogramma 2022-2026 in. Namelijk, het uitvoeren van een proef voor het inzamelen van PMD-afval (Plastic, Metalen en Drinkpakken). Lees verder (0323)

NIEUWE REGELS VOOR HONDENBEZITTERS

Nieuwe regels vanuit de Gemeente Harderwijk.

 • Honden moeten altijd en overal aangelijnd zijn, binnen én buiten de bebouwde kom.
 • Hondenbezitters ruimen overal zelf de hondenpoep op binnen de bebouwde kom. Er zijn geen uitlaatstroken meer.
 • Hondenbezitters zijn zelf verantwoordelijk voor opruimmiddelen zoals hondenpoepzakjes.
 • Honden mogen alleen loslopen in aangewezen losloopgebieden en hondenrennen.

Bekijk de hondenuitlaatgebieden op deze kaart. (0223)

DE NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Op donderdagavond 12 januari hield De Bogen de goed-aangekondigde nieuwjaarsbijeenkomst in het Grand Café Alleman.


Marga Mahu sprak een leuk welkomswoord en heette iedereen namens de Activiteitencommissie van harte welkom. De avond was een groot succes, en niet alleen door de hoge opkomst. Negentig! bewoners - huurders en eigenaars - waren gekomen en zaten aan de tafels, of stonden in groepjes geanimeerd met elkaar te praten. Anderen liepen door het restaurant en wisselden regelmatig van tafel om kennis te maken, of om bij te praten.


De sfeer kon niet beter en de verzorging door de Alleman-medewerkers was als altijd uitstekend. Het was een mooie start van 2023, en iedereen keerde opgewekt huiswaarts. (0123)

Kijk hier voor een foto reportage gemaakt door Marc van de Mheen van Alleman

STUKJE WIJKVERENIGING

Dat het Triasplein het hart is van de wijk Drielanden is bij de bewoners van De Bogen wel duidelijk. Maar bij wie is dat nog meer duidelijk? Bij de wijkvereniging in ieder geval. Ook gezien de aandacht dat het Triasplein daarvan krijgt. De Kerstboom wordt altijd geplaatst door tussenkomst van hun.


Akoestisch is het overal duidelijk gemaakt dat het Triasplein “zeer decibel onvriendelijk” is:

 • Een blaffende hond lijkt al gauw op het balkon te staan.
 • ’s Morgens vroeg lijkt bakkerij van Dongen het brood wel op het balkon of op de galerij te plaatsen.
 • Om over het vuurwerk eind december maar helemaal niet te praten. Dan verandert het Triasplein in een “warzone”.


De wijkvereniging heeft een flink aantal jaren terug bemiddeld bij de gemeente om iets te doen. Vervolgens zijn er boombakken geplaatst die het geluid iets moesten doen afnemen. Later heeft de wijkvereniging nog een tiental bloembakken gefinancierd om de geluidsoverlast te bestrijden. Medio 2022 heeft de wijkvereniging hier nieuwe planten in laten zetten. Ook het water geven door de firma De Mik wordt door hun betaald.


Regelmatig werd bij de gemeente en het Waterschap geklaagd over de Triasgracht en de Triasvijver. Gelukkig zijn deze recent schoon gemaakt. Vooral bij het “trap gedeelte” (richting Muziekpark) lag erg veel vervuiling.


De wijkvereniging kan veel zaken bij de gemeente onder de aandacht brengen maar de bewoners van De Bogen kunnen zelf ook contact opnemen met bv. Snel Herstel (0341) 411 333 of Waterschap Vallei en Veluwe: (055) 527 29 11.

Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met de wijkvereniging, via een e-mail werkt het heel snel: info@wv3l.nl.

Ronald van der Wal

AANVULLING OP HET PARKEREN VOOR DE BOGEN

De haventjes langs de busbaan zijn in het verleden speciaal gemaakt voor bewoners van De Bogen die slecht ter been zijn. Alleen het rijden op de busbaan mag alleen met ontheffing. Zonder ontheffing loopt u de kans op een boete. Bewoners van De Bogen kunnen een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Dit geldt voor alle bewoners die slecht ter been zijn.


Hoe kunt u een ontheffing aanvragen:

Stuur een e-mail naar info@harderwijk.nl

Vermeld in de e-mail:

 • Uw adres
 • Uw kenteken
 • Uw motivatie (waarin u bijvoorbeeld toelicht dat u slecht ter been bent en waaruit dat blijkt)
 • Kopie van gehandicaptenparkeerkaart is niet meer verplicht. Dit is een versoepeling t.o.v. het vorige bericht in onze nieuwsbrief.
 • De ontheffing kost € 13,99 en is 3 jaar geldig.


Voor vragen kunnen bewoners contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente
(0341) 411 911. Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. (1222)

Met vriendelijke groet,

Willem van Blijderveen

Adviseur Verkeer Gemeente Harderwijk

EEN VRAAG AAN DE GEMEENTE HARDERWIJK: “WAAROM MOGEN WIJ (BEWONERS VAN DE BOGEN) NIET VAN DE 2 PARKEERSTROKEN GEBRUIK MAKEN OM ONZE BEWONERS DIE SLECHT TER BEEN ZIJN IN DE AUTO PLAATS TE KUNNEN LATEN NEMEN.”

Antwoord van de heer Willem van Blijderveen van de Gemeente Harderwijk: “Ik kan me inderdaad voorstellen dat het in sommige gevallen handig voor bewoners is dat auto's op de busbaan rijden. Bijvoorbeeld voor het in- en uitstappen van mensen die slecht ter been zijn. Vooropgesteld: de busbaan is niet toegankelijk voor auto's zonder ontheffing. Naar onze beleving is dat al zo sinds de opening van het complex.”


Het rijden op de busbaan mag alleen met ontheffing.

We zijn terughoudend met het uitgeven van ontheffingen. Het is immers niet de bedoeling dat de busbaan door ander verkeer gebruikt wordt.

De busbaan is niet voor niets een busbaan. Taxibedrijven mogen wel op de busbaan rijden.


Een ontheffing kan aangevraagd worden bij de gemeente. Een aanvraag kan door een mail te sturen naar info@harderwijk.nl. Vermeld in elk geval het woonadres van de bewoner, het kenteken van de auto en of de bewoner in bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart.


Mensen kunnen voor een ontheffing in aanmerking komen in het volgende geval:

 • Alléén voor het halen en brengen van bewoners die slecht ter been zijn;
 • Hieronder verstaan we: mensen die de in- en uitstapplaats niet lopend of zelfstandig met rolstoel/rollator kunnen bereiken;
 • Mensen kunnen aantonen dat ze de in- en uitstapplaats aan de Bazuindreef niet lopend of zelfstandig met rolstoel/rollator kunnen bereiken door een gehandicaptenparkeerkaart te tonen.

De gehandicaptenparkeerkaart is voor de Gemeente namelijk een goede indicatie of bewijs dat de loopafstand naar de Bazuindreef echt te ver is. Dit is uiteraard ook aan de orde voor de parkeerplaats bij het winkelcentrum aan het Triasplein.


Voor de duidelijkheid

Bewoners en bezoekers van De Bogen mogen dus niet met de auto op de busbaan rijden zonder ontheffing.

Er wordt aan toezicht en handhaving gedaan door de BOA’s. (1222)

OVERLAST IN EN OM DE BOGEN

Indien u (geluids)overlast heeft van jongeren in en om De Bogen vragen wij u dringend om dit te melden bij de politie via 0900-8844.


Op dit moment wordt er te weinig (!) gesignaleerd van de overlast waar wij als bewoners toch veel last van hebben. Willen wij dat de Politie hierin gaat optreden, verzoeken zij om bovenstaand nummer te bellen en de overlast te melden. Deze meldingen worden namelijk geteld. Dus hoe meer hoe beter …


Ook is het mogelijk om de Sociaal Werker Jeugd te benaderen. Dat is de heer Mohamed Yousfi. Hij is werkzaam bij Zorgdat. Graag naar hem alleen Whatsappen via 06-57 29 09 36.

Indien mogelijk komt hij direct naar De Bogen toe.


Dit zijn aangedragen oplossingen welke een vertegenwoordiging van een aantal bewoners van De Bogen hebben afgesproken met officiële instanties om de overlast te laten verminderen om De Bogen.

WHATSAPP-GROEPEN ALS AANVULLING OP ONZE MEDEDELINGENBORDEN VAN DE BOGEN

Er zijn WhatsApp-groepen voor geïnteresseerde bewoners van het appartementencomplex De Bogen. Dit op vrijwillige basis.


Waarom willen we dat?

Als wij u willen berichten dat er een storing is of dat er werkzaamheden worden verricht, plaatsen wij een mededeling op de borden bij de 4 ingangen van ons complex. Dat doet meestal de huismeester. Daar zij maar 3 ochtenden aanwezig is, kan het dus zijn dat u enkele mededelingen veel te laat onder ogen krijgt.


Deze WhatsApp-groepen dienen dus gezien te worden als een aanvulling op het mededelingenbord. Hierdoor bent u veel sneller op de hoogte van belangrijke berichten en/of storingen.

 • Deze groepen zijn met eenrichtingsverkeer geprogrammeerd
 • Onderlinge communicatie of antwoord geven via deze groep is dus niet mogelijk
 • Alleen de huismeester en het bestuur van de VvE kunnen deze mededelingen plaatsen


Wilt u ook aangesloten worden op één van deze WhatsApp-groepen?

Dat kan zeker! U heeft daarvoor alleen uw mobiele telefoon nodig en de App (programma) WhatsApp. Wij hebben 2 groepen gemaakt. Voor de Bazuindreef en het Triasplein. Elke groep kunnen dus specifieke mededelingen ontvangen.


Hoe kunt u meedoen?

Per adres kunnen een aantal personen aangesloten worden. Denk aan uw partner, eventuele kinderen, uw verzorging, e.d.
U dient daar te allen tijde wel toestemming voor te geven.

Dit benodigde formulier is bij de huismeester te verkrijgen. Door dit formulier in te vullen, dragen wij zorg voor aansluiting op de WhatsApp-groep van het mobiele nummer. De genoemde personen moeten wel een relatie met u en/of de Bogen hebben.


Dit formulier graag inleveren bij de huismeester of in de ideeënbus naast haar kantoor in de binnentuin of in de brievenbus van Bazuindreef 57.

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer en Cookie statement | Laatste up-date: 13 mei 2023

HET LAATSTE NIEUWS

Laatste up-date: 13 mei 2023