NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Wijkagent en BOA

Komende werkzaamheden

Het laatste nieuws

MFC De Bogen

Activiteiten commissie

Kopie voor de nieuwsbrief en/of
deze website graag mailen naar

Redactie@DeBogen-Harderwijk.nl


Komende onderhoud
en/of werkzaamheden
in De Bogen


Gemeentelijke
bestemmingsplannen
voor Drielanden


Harderwijker Courant online


Drie maal per jaar komt er een nieuwsbrief uit met de mededelingen van de commissies, het bestuur
en de huismeester. Deze worden verspreid onder alle bewoners van
“De Bogen” en de sponsoren.


Bij storingen en/of calamiteiten en

bij afwezigheid van de huismeester

geven bewoners dit telefonisch door.


Voor onze huurders ten alle tijden via

Omnia service wonen (0341) 27 87 77 van 08:00 tot 12:30 uur.

En uitsluitend voor calamiteiten op overige tijden: (0341) 27 87 04

of mail naar info@omniawonen.nl.


Voor eigenaren, bij afwezigheid

van de huismeester, bellen naar

Metea (VvE beheerder) (030) 600 39 30. Bij calamiteiten buiten kantoortijden: (020) 514 86 76 of mail naar

VvE@VvEmetea.nl.

LET OP: “Kijk bij komende werkzaamheden”

Nieuw klaphek i.p.v. oude roldeur

PMD-pilot gaat nu echt bijna van start

Nieuwe regels voor hondenbezitters

Aanvulling op het parkeren voor De Bogen

WhatsApp-groepen als aanvulling


NIEUW KLAPHEK I.P.V. DE OUDE ROLDEUR

Ons oude roldeur (18 jaar oud) is vervangen voor een klaphek wat ook tevens een nieuwe verkeersregel voor onze bewoners inhoudt.


Als het verkeerslicht , in de parkeerkelder, het groene licht geeft betekent dit dat u rustig naar buiten kunt rijden. Het klaphek heeft dan de tijd om zich te openen.


Rood licht geeft aan om nog steeds te stoppen.

Er kan dus een tegenligger aankomen. Neem dus bij rood licht GEEN risico en stop dus.

PMD-PILOT GAAT NU ECHT BIJNA VAN START

Er werd al lang over gesproken, maar op zaterdag 1 juli is het dan echt zover: vanaf dan kunnen de inwoners van Harderwijk 6 maanden lang gratis hun plastic en metalen verpakkingen en lege drinkpakken (PMD) inleveren.


Zij kunnen hiervoor terecht op 8 locaties vlakbij winkelcentra en/of supermarkten en het dorpshuis in Hierden. De pilot is tijdelijk en stopt op 22 december 2023. De containers worden op dat moment weer verwijderd. De pilot moet inzicht geven in hoe de inwoners van Harderwijk en Hierden het liefst omgaan met het scheiden van plastic afval. De uitkomsten van de pilot gebruikt de gemeente om uiteindelijk passende keuzes te maken voor de gemeentelijke afvalinzameling, in de volle breedte, vanaf 2025.


De speciale (tweedehands) PMD-containers die voor deze proef worden gebruikt, staan vanaf 1 juli, voor de wijk Drielenden, bij het winkelcentrum aan de Tonselsedreef (Aldi parkeerplaats). (0623)

NIEUWE REGELS VOOR HONDENBEZITTERS

Nieuwe regels vanuit de Gemeente Harderwijk.

 • Honden moeten altijd en overal aangelijnd zijn, binnen én buiten de bebouwde kom.
 • Hondenbezitters ruimen overal zelf de hondenpoep op binnen de bebouwde kom. Er zijn geen uitlaatstroken meer.
 • Hondenbezitters zijn zelf verantwoordelijk voor opruimmiddelen zoals hondenpoepzakjes.
 • Honden mogen alleen loslopen in aangewezen losloopgebieden en hondenrennen.

Bekijk de hondenuitlaatgebieden op deze kaart. (0223)

AANVULLING OP HET PARKEREN VOOR DE BOGEN

De haventjes langs de busbaan zijn in het verleden speciaal gemaakt voor bewoners van De Bogen die slecht ter been zijn. Alleen het rijden op de busbaan mag alleen met ontheffing. Zonder ontheffing loopt u de kans op een boete. Bewoners van De Bogen kunnen een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Dit geldt voor alle bewoners die slecht ter been zijn.


Hoe kunt u een ontheffing aanvragen:

Stuur een e-mail naar info@harderwijk.nl

Vermeld in de e-mail:

 • Uw adres
 • Uw kenteken
 • Uw motivatie (waarin u bijvoorbeeld toelicht dat u slecht ter been bent en waaruit dat blijkt)
 • Kopie van gehandicaptenparkeerkaart is niet meer verplicht. Dit is een versoepeling t.o.v. het vorige bericht in onze nieuwsbrief.
 • De ontheffing kost € 13,99 en is 3 jaar geldig.


Voor vragen kunnen bewoners contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente
(0341) 411 911. Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. (1222)

Met vriendelijke groet,

Willem van Blijderveen

Adviseur Verkeer Gemeente Harderwijk

WHATSAPP-GROEPEN ALS AANVULLING OP ONZE MEDEDELINGENBORDEN VAN DE BOGEN

Er zijn WhatsApp-groepen voor geïnteresseerde bewoners van het appartementencomplex De Bogen. Dit op vrijwillige basis.


Waarom willen we dat?

Als wij u willen berichten dat er een storing is of dat er werkzaamheden worden verricht, plaatsen wij een mededeling op de borden bij de 4 ingangen van ons complex. Dat doet meestal de huismeester. Daar zij maar 3 ochtenden aanwezig is, kan het dus zijn dat u enkele mededelingen veel te laat onder ogen krijgt.


Deze WhatsApp-groepen dienen dus gezien te worden als een aanvulling op het mededelingenbord. Hierdoor bent u veel sneller op de hoogte van belangrijke berichten en/of storingen.

 • Deze groepen zijn met eenrichtingsverkeer geprogrammeerd
 • Onderlinge communicatie of antwoord geven via deze groep is dus niet mogelijk
 • Alleen de huismeester en het bestuur van de VvE kunnen deze mededelingen plaatsen


Wilt u ook aangesloten worden op één van deze WhatsApp-groepen?

Dat kan zeker! U heeft daarvoor alleen uw mobiele telefoon nodig en de App (programma) WhatsApp. Wij hebben 2 groepen gemaakt. Voor de Bazuindreef en het Triasplein. Elke groep kunnen dus specifieke mededelingen ontvangen.


Hoe kunt u meedoen?

Per adres kunnen een aantal personen aangesloten worden. Denk aan uw partner, eventuele kinderen, uw verzorging, e.d.
U dient daar te allen tijde wel toestemming voor te geven.

Dit benodigde formulier is bij de huismeester te verkrijgen. Door dit formulier in te vullen, dragen wij zorg voor aansluiting op de WhatsApp-groep van het mobiele nummer. De genoemde personen moeten wel een relatie met u en/of de Bogen hebben.


Dit formulier graag inleveren bij de huismeester of in de ideeënbus naast haar kantoor in de binnentuin of in de brievenbus van Bazuindreef 57.

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer en Cookie statement | Laatste up-date: 01 december 2023

HET LAATSTE NIEUWS

Laatste up-date: 01 december 2023