NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Het laatste nieuws

Komende werkzaamheden

Overleden bewoners

Wijkagent en BOA

Onze bewoners

De fotografen van deze serie foto’s
zijn geweest:


Otto Buttner

Coby van de Meent

Wim van HarenKlik op een foto

voor een kleine collage


20 april 2022

Veteraan Bob Bisschop 100 jaar. Deze dag vierde de heer Bisschop zijn 100-ste verjaardag. Burgemeester Harm-Jan van Schaik van Harderwijk bracht hem een felicitatiebezoek.

Februari 2022

Alle 14 vogelhuisjes zijn geadopteerd. Geverfd en van naam van de “adoptieouder(s)” voorzien. De komende tijd gaan we monitoren of de vogelhuisjes in gebruik zijn genomen en door welke soort vogels.

14 december 2021

Sinterklaas was uit het land vertrokken. Als activiteitencommissie konden wij nu beginnen aan onze eerste klus, namelijk alle ingangen van De Bogen in Kerstsferen brengen.

25 september 2021

De opkomst was geweldig. Er waren meer dan 100 bewoners aanwezig. Eenieder werd welkom geheten met koffie en thee met een koekje en een welkomstwoord van de voorzitter van de Huurderscommissie.

11 september 2021

Wat een opkomst … Geweldig. Wij willen alle bewoners/ vrijwilligers bedanken voor zijn of haar inzet tijdens deze georganiseerde schoonmaakdag.

26 mei 2021

GA! Harderwijk organiseerde samen met Zorgdat 6 weken de activiteit 'samen in beweging' voor Harderwijkse senioren.

FOTO’S VAN DE BOGEN