NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Het laatste nieuws

Onze bewoners

Huismeester VvE

OMNIA wonen

Activiteitencommissie

ONZE BEWONERS VAN DE BOGEN


Wist U dat ...


Weetjes van het alarmnummer 112


Ingezonden Brieven


Vraag en aanbod


Gedichten over De Bogen


Bewoners die ons de laatste
6 maanden zijn ontvallen


KLEEDJESMARKT OP HET TRIASPLEIN

Op 3 september a.s. is het weer zover dan organiseerd de wijkvereniging Drielande het Triasfeest en de Triasrun. Vanaf 10 uur kan er een plek verkregen worden voor de kleedjesmarkt en kan de verkoop beginnen. Voor de kleedjesmarkt hopen wij dat velen uit de wijk hun spullen zullen gaan verkopen en dat er veel belangstellenden zijn om spulletjes te kopen. (0822)

VERLENGEN VAN UW RIJBEWIJS

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op 16 augustus in De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 te Harderwijk.


Op 6 en 27 september en vervolgens minimaal eens per maand in het Zalencentrum De Roef, Zuiderzeepad 1 in Harderwijk.


Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: (085) 488 36 16. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl. De artsen waar wij mee samenwerken zijn aangesloten bij het ZorgDomein.


Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 40,00, C/D/E en taxipas € 55,00. Leden van CNV/ FNV/ (ouderen)bonden en/of thuiszorgorganisaties krijgen € 2,00 korting op bovengenoemde prijzen (geldt uitsluitend voor 75+ B/E en medisch).


Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).


U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van het CBR (per post of via de mail). Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. (0822)

100 JAAR BOB BISSCHOP

De geleden strijd was enorm

Het was echt een ware storm

Toch mocht hij met doelen en streven

Naar zijn 100 jaar, gelukkig toeleven


Veel heeft hij ons verteld

Maar “meer” ook niet vermeld

Wij kunnen dit alles lezen en beleven

Dit is het, al het streven


Veel versiering is bij zijn woning aangebracht

Met ballonen in al hun pracht

Dit alles in het geheim

Dat maakt het feest oh zo fijn


De burgemeester kwam ook even langs

Hij is dus die lange Frans

Een woordje heeft hij altijd klaar

Dit is vanuit de Gemeente een lovend gebaar


Kijk hier voor een foto reportage

Kijk hier voor het nieuws in de media

GOOI AFVAL IN CONTAINERS

Het is verboden om afval dat niet in de container past naast de container te zetten. Afval dat naast de container ligt, kan namelijk niet door de inzamelwagen worden meegenomen. Als u toch afval naast de container zet, blijft dit op straat achter. Dit ziet er lelijk uit en trekt ongedierte aan. Mocht een ondergrondse container vol zijn, loop dan even door naar een andere.

Afval dat door Stadstoezicht naast de containers wordt aangetroffen, wordt beboet.

Als de container defect is, zet het afval dan tijdelijk in uw berging. Het defect kan gemeld worden bij Snel Herstel, tel. (0341) 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. (0322)

BESTE BEWONERS,

Vriendelijk, doch dringend verzoek.

Geen brood meer te strooien in de binnentuin!

Hierdoor worden zwermen meeuwen aangetrokken
die de ramen en balustrades bevuilen.

Ook voor ratten is dit aantrekkelijk eten!


Bij voorbaat dank,

Huurderscommissie en de Tuincommissie van De Bogen

TOEGANGSCONTROLE

Wij als bewoners hebben een druppel (tag) om ons appartementencomplex binnen te komen. Hierdoor houden wij ons complex “veilig” tegen ongenode gasten.

Echter, voor het waarborgen van deze veiligheid, moeten we allemaal wel meewerken. Zo komt het regelmatig voor dat bewoners worden gevolgd door andere personen omdat de toegangsdeur nog niet gesloten is. Dit kunnen personen zijn die bij een bewoner op bezoek gaan. Maar het komt ook voor dat dit iemand is die hier eigenlijk niets te zoeken heeft.


Om ons complex dus veilig te houden, vragen wij u deze persoon of personen aan te spreken en te vragen of zij toch buiten bij de desbetreffende bewoner willen aanbellen. Dit voorkomt dat ongenode gasten door ons complex gaan zwerven.


Ook vragen wij u niet open te doen bij colportage (verkopers) aan de deur. Eenmaal ons appartementencomplex binnen kunnen zij bij alle woningen aanbellen en worden bewoners direct bij de interne voordeur hiermee geconfronteerd. Dit geeft geen veilig gevoel. Met uw samenwerking kunnen wij ons complex veilig houden. (0222)

BESTE BEWONERS VAN “DE BOGEN”

Het zal u niet ontgaan zijn dat er de afgelopen tijd nogal wat beschadigingen aan onze liften zijn aangebracht. Het gevolg hiervan zijn peperdure reparaties die een aanslag zijn op het servicekosten-budget.


Nu kan het natuurlijk gebeuren dat bij het verplaatsen van grote stukken zoals fietsen, scootmobielen of bij een verhuizing er een ongelukje gebeurt, maar wil dat dan alstublieft melden aan één van de onderstaande mensen.


In bijna alle gevallen zal uw WA-verzekering of die van het verhuisbedrijf, als dat van toepassing is, de schade vergoeden. Als bewoners zijn we allemaal verantwoordelijk en moeten we zuinig zijn op onze kostbare liften. We kunnen toch niet zonder!

Ook willen we niet graag dat om deze reden de maandelijkse bijdrage aan de servicekosten verhoogd moet worden.

Met vriendelijke groet,

De Huurderscommissie, het VvE-bestuur
en de huismeester Jeannette Flos M: 06-51 60 75 00.

MINIBIEB

Onze mini bibliotheek staat in de hal van de ingang van blok 4 bij Alleman.


Voor de boeken in deze kast:

• Neem wat u graag zou willen lezen

• Geef wat u niet meer nodig hebt


De spelregels:

  • Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van deze MiniBieb
  • Zorg ervoor dat u boeken brengt die schoon en nog heel zijn
  • U kunt één of meerdere boeken gewoon lenen, ruilen, brengen of meenemen om te behouden
  • U hoeft zich niet aan te melden of ergens te registreren
  • Met elkaar en voor elkaar dus