NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Het laatste nieuws

Onze bewoners

Huismeester VvE

OMNIA wonen

Activiteitencommissie

BESTE BEWONERS VAN DE BOGEN,

Wat ben ik verwend door stapels post, prachtige kaarten en lieve woorden. Dank jullie wel, het heeft me echt heel goed gedaan!!!


Helaas is het herstel van mijn heup een heel traject en heeft veel tijd en geduld nodig. Gelukkig kan ik me op krukken aardig redden en heb ik een tuin waar ik van het mooie weer kan genieten.


Het bestuur heeft mijn taken onderling op zich genomen en de huismeester-telefoon ligt bij een van hen, op dat nummer kunt u gewoon bellen, appen of mailen als u wat wilt vragen of doorgeven.


Projecten/ Problemen waar we voor mijn val mee bezig waren:

 • Geuroverlast in woningen door de afzuiging van Alleman, een probleem wat al heel lang loopt. Samen met Omnia, huurderscommissie en ’s Heerenloo is eindelijk de oorzaak vastgesteld, nu is het belangrijk dat het ook opgelost gaat worden.
 • De TC en klusteam hebben een stukje muur verwijderd bij de uitrit van de parkeergarage in de Binnentuin. Nu kan de Mik en de Gresbo (heeft een nieuwe naam: Inclusief groep afdeling groen) makkelijker met materiaal in de binnentuin komen.    
 • Onderzoek naar de geuroverlast van de MV van diverse woningen die op het dak van de toren uitkomen. Aan een goede oplossing wordt nog gewerkt.
 • De binnenkant van de muren op het dak van de toren zijn gereinigd en opnieuw gecoat zodat er minder doorslag van regenwater is.
 • Op het dak van blok 4 en nog een paar plaatsen zijn door de TC en het klusteam meeuwenpinnen geplaatst zodat er minder overlast is van de vogelpoep op de ramen en balkons.
 • Bijna elke donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur is de tuincommissie in de Binnentuin aanwezig om wat tuinklusjes te doen. Tips, of meehelpen mag natuurlijk altijd.
 • Van diverse toegangsdeuren is de sluitingstijd opnieuw geprogrammeerd, er waren erbij die erg lang open stonden. Als u hiervan hinder ondervindt graag doorgeven aan de huismeester.   
 • Er is onderhoud uitgevoerd aan de MV van de bergingen.
 • En diverse periodieke onderhoudsbeurten aan de liften, dakinstallatie (daarvan zijn de staalkabels vervangen), garagekanteldeur, Brandmeldinstallatie, CO2/LPG installatie, enz.
 • Door de TC en klusteam zijn weer veel klusjes gedaan: conusgaten opvullen, drempels vastleggen, hoeklijnen op beschadigde deurposten aanbrengen, kitranden vervangen, nieuwe rubbers plaatsen enz.
 • Fijn dat we zulke handige mensen hebben, het bespaart een hoop kosten dat er geen bedrijf voor hoeft te komen.


Ik werk hard aan herstel, en zet daarbij mijn beste beentje voor, en kijk ernaar uit om jullie allemaal gauw weer te zien!

Hartelijke groet van Jeannette Flos

MAART MET VEEL ZON EN JE RUIKT DE LENTE …

In de binnentuin bloeien de narcissen en ook de tuincommissie is al actief bezig geweest met vogelnestkastjes. Binnenkort barst ook de bloesem los, daarvan staan ook hele mooie bomen in de binnentuin, kom ervan genieten, dan kunt u ook gelijk de kleurige nestkastjes zien.

Door de storm en veel regen in februari zijn de ramen echt heel vies, De MIK heeft aangeboden om de volgende glasbewassing te vervroegen waarmee de schoonmaakcommissie graag akkoord ging.


Er loopt regelmatig jeugd in het complex rond wat er niet hoort. Ze bellen via de intercom aan met de vraag of u de deur wilt openen, meestal met de smoes voor bezoek aan opa of oma of iets brengen. Vraag naar de naam en voor wie ze komen voordat u de deur opent. Ook als u naar binnen- of buiten gaat kijk nog even om of niet zomaar iemand mee naar binnen loopt. De deuren staan vrij lang open omdat ook iemand met een rollator of rolstoel de tijd nodig heeft om door de deur te komen.


Lastig probleem in de buurt dat de papiercontainers overvol zitten, dit geeft problemen dat met het legen alles door de lucht vliegt en dat we ons papier niet kwijt kunnen. We zijn in overleg met Wijkbeheer en Snelherstel of dit vaker geleegd kan worden. Fijn als u het ook bij de instanties meldt, want hoe meer klachten daarbinnen komen, hoe eerder hier iets aan gedaan wordt.


Heel goed bedoeld brood of ander voedsel aan de vogeltjes geven. Leuk als er kleine vogeltjes op af komen, maar helaas hebben de meeuwen en andere grote vogels dit ook al gauw in de gaten. En ze poepen … ook heel wat meer waardoor dit al gauw overlast geeft op ramen, balkons en tuinmeubilair. Vergeet ook de ratten niet die op dit voedsel afkomen, zij maken al gauw een nestje op een warm vochtig plekje en zij krijgen meerdere keren per jaar een nestje van 7 tot 10 jongen en dan heb je maar zo een rattenplaag.


Naast stroomstoringen, wateroverlast, veel klachten over de hoge energierekening, geur- en geluidsoverlast zijn er ook nog andere dingen gebeurt:

 • In de parkeergarage is de verlichting vervangen voor nieuwe zuinige ledverlichting.
 • Er is een nieuwe ruimte gecreëerd waar we 7 scootmobielen kwijt kunnen, voorzien van elektra voor de opladers, legplanken, plaatsnummers en parkeervak.
 • Ook de oudere scootmobielplaatsen zijn voorzien van legplanken zodat de oplader niet op de vloer hoeft te liggen en alle plaatsen op naam gezet zodat ieder nu zijn eigen plek heeft en we nu ook weten waar iemand staat en waar er nog ruimte vrij is.
 • De schemerschakelaars van de galerijverlichting zijn vervangen voor astronomische klokken omdat er zich steeds vaker storingen voordeden.


Komende werkzaamheden en mededelingen kunt u hier vinden. (0322)

Hartelijke groet, Jeannette Flos

MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Jeannette Flos-van de Kuilen. In Juni 2018 ben ik gestart als huismeester bij de Bogen voor 12 uur per week in dienst van de VvE.

Het was even wennen van beide kanten. Voor mij het leren kennen van nieuwe gezichten en wat er van mij verwacht wordt. Voor de bewoners een huismeester in een heel andere setting dan u gewend was. In dienst dus voor de eigenaren maar omdat we samen met de huurders in dit complex wonen en gemeenschappelijke ruimtes hebben, overlapt dit elkaar. Gelukkig hebben we goede contacten de woonadviseur van Omnia en onze Bewonerscommissie.

Mijn taak is het beheer van de algemene ruimtes en toezicht op het onderhoud. Denk aan de ingangen, liften, trappenhuis, galerijen, parkeergarage, dak-installatie, schoonmaak, veiligheid en nog veel meer, en natuurlijk alles rondom het gebouw.


En wat doe ik zoal

 • ‘s Morgens om 8.00 uur controleer ik alle ingangen, de liften en loop via verschillende galerijen, trappenhuizen, parkeergarage en buitenom alles even langs
 • Aannemen en controleren van klachten/ problemen
 • Overleg met en aansturen van de commissies
 • Verlengstuk van Metea
 • Het programmeren en wijzigen van de tags
 • De maandelijkse controle van de brandmeldinstallatie
 • Contact met de wijkagent, brandweer, Icare, Zorgdat, ’s Heerenloo en andere instanties
 • Contacten leggen, samen met de VvE, met nieuwe bedrijven in de omgeving voor onderhoud.


Samen met het VvE-bestuur en de commissies is er veel gebeurd de afgelopen jaren

 • Alles opnieuw inventariseren o.a. namen, huisnummers, telefoonnummers, email, parkeerplaatsen, scootmobiel plaatsen, plattegronden
 • Nieuwe lijsten van alle bedrijven/ contactpersonen waarmee we te maken hebben
 • Nieuwe lijsten van alle zorginstanties
 • Nieuwe brandmeldinstallatie + cursus gevolgd om zelf de maandelijkse controles te doen
 • Diverse WhatsApp groepen opgestart
 • Nieuw toegangssysteem
 • Nieuw video-intercomsysteem
 • Nieuwe noodverlichting (accu’s en pictogrammen)
 • Onderhoud aan alle toegangsdeuren
 • Wateroverlast in de bergingen aangepakt
 • Nieuwe verlichting in de trappenhuizen en ingangen
 • Schilderwerk binnen en buiten (nog niet afgerond)


Er staan nog veel meer belangrijke werkzaamheden op het programma maar mede door corona duurt het allemaal iets langer.


Aanwezig

Ik ben 3 ochtenden in de week aanwezig en kunt u met alle vragen, problemen en klachten bij mij terecht, die we samen proberen op te lossen in overleg met het bestuur en de diverse commissies die we in de loop van de tijd hebben opgezet. Elke dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur staat de deur van mijn kantoor altijd voor u open en daarbuiten kunt u mij bellen, appen of mailen. Mijn kantoor is te bereiken via de binnentuin op het adres Bazuindreef 57.

Hartelijke groet, Jeannette Flos

M: 06- 51 60 75 00 - E: Huismeester@VvE-DeBogen.nl


UW HUISMEESTER IS JEANNETTE FLOS

M: 06- 51 60 75 00

E: Huismeester@VvE-deBogen.nl


Haar kantoor bevind zich op de Bazuindreef 57 te bereiken
via de binnentuin van De Bogen


Spreekuur huismeester:

Iedere dinsdag van 09:00 - 10:00 uur


Jeannette is aanwezig op de

dinsdag, woensdag en donderdag

van 08:00 tot 12:00 uurMededelingen van de huismeester