NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Het laatste nieuws

Onze bewoners

Huismeester VvE

OMNIA wonen

Activiteitencommissie

CONTACT


Otto Buttner

Henk Luiks

06- 53 81 79 70

06- 55 74 84 06


Bovenstaande heren zorgen voor de samenstelling van de “Nieuwsbrief van De Bogen”, welke een particulier initiatief is, die 3 maal per jaar wordt uitgebracht plus de invulling van deze website met uiteraard ook de inbreng van uw aangeleverde copy ...


Aanleveren van uw kopie voor
deze website en/of nieuwsbrief

graag via

Webmaster@DeBogen-Harderwijk.nl

of

HenkLuiks@DeBogen-Harderwijk.nl


Klik op een foto voor een uitvergroting

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN

Otto ButtnerMijn naam is Otto Buttner en woon, samen met mijn vrouw Joke, sinds april 2015 in het appartementencomplex De Bogen waar het ons uitstekend bevalt. Alle voorzieningen zijn op loopafstand.


Ik woon mijn hele leven al in Harderwijk. Ik ben gepensioneerd, maar ik kan niet echt stilzitten.


Al vrij snel nadat ik hier woonachtig was, ben ik gevraagd voor een bestuursfunctie in de VvE. Deze heb ik uiteindelijk aanvaard. Verder heb ik zitting in de technische commissie, in verband met mijn technische achtergrond. Verder zult u mij vaak bij de huismeester vinden. Samen pakken wij diverse projecten op.


Redactielid voor de nieuwsbrief en website is weer een uitdaging waar ik zin in heb, zeker omdat ik bemerkt heb dat hieraan behoefte is. Samen met Henk moet dat zeker lukken.


Henk LuiksEn mijn naam is Henk Luiks.

Na 62 jaar in Groningen te hebben gewoond, ben ik naar Harderwijk gekomen. Mijn eerste vrouw is overledenen en hier heb ik het goed met Sytske den Herder.


Na 18 jaar gewoond te hebben in de Krommekamp, plan Frankrijk in Harderwijk, wonen we nu alweer 3 jaar met veel genoegen in De Bogen.


Ik vind het aardig om een bijdrage aan dit blad te kunnen leveren. Otto verzorgt onze website heel goed en in overleg kan ik daaruit veel putten!

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Voor het appartementencomplex DE BOGEN


Voor onze huurders:

 • Omnia service wonen – 08:00 tot 17:00 uur
  (0341) 27 87 77
 • Uitsluitend voor calamiteiten na 17:00 uur
  (0341) 27 87 04
 • Of mail naar info@omniawonen.nl


Voor eigenaren bij afwezigheid van de huismeester:

 • Metea (VvE beheerder) binnen kantoortijden
  (030) 600 39 30
 • Bij calamiteiten buiten kantoortijden
  (020) 514 86 76
 • Of mail naar VvE@VvEmetea.nl


Uw post en ideeën:

Er zijn ideeënbussen aanwezig bij de voordeur van het kantoor van de huismeester van de Bazuindreef 57, ingang binnentuin, zowel voor huurders als eigenaren van onze woningen van De Bogen.

GEMEENTE HARDERWIJK

   Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Losse stoeptegels?
    Een omgewaaide boom? Andere meldingen of tips over uw buurt?
    Meld het direct online.


   Heeft u vragen over bijvoorbeeld onderhoud en werkzaamheden     in uw wijk, groen en speeltuinen of gebruik van gemeentegrond,     dan kunt u terecht bij de wijkbeheerder.


   Heeft u goede ideeën, wilt u samen met uw buren een     buurtinitiatief starten, ziet u kansen, ervaart u problemen of     wilt u zich inzetten voor de wijk? Neem dan contact op met uw     wijkmanager.