NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Het laatste nieuws

Komende werkzaamheden

Overleden bewoners

Wijkagent en BOA

Onze bewoners

De bestuursleden van de
Huurderscommissie De Bogen
<--------


U kunt de commissie bereiken via

Huurderscommissie@
DeBogen-Harderwijk.nl


Petula Pellikaan is de woonadviseur voor de huurders van Omnia Wonen in het complex van De Bogen Info@OmniaWonen.nl


De huurderscommissie heeft elke
laatste dinsdag van de maand
een overleg met de woonconsulent
van Omnia en de VvE van De Bogen


Stichting Huurdersorganisatie
Omnia Wonen


HEEFT U EEN
SPOEDEISEND REPARATIEVERZOEK
BUITEN DE OPENINGSTIJDEN
VAN OMNIA?

Belt u naar (0341) 27 87 77

Zij verbinden u automatisch door
met de storingsdienst van Omnia


Stichting Huurdersorganisatie
Omnia Wonen


Heeft u een klacht?

Laat het ons weten als u
niet tevreden bent


Of stuur een brief of mail naar

Klachtenadviescommissie Noord Veluwe

t.a.v. het secretariaat

Postbus 270

3840 AG  Harderwijk

E: secretariaat@
klachtenadviescommissie.org


Dick van Ittertsum (vz)

06-22 94 33 32

DickvanIttersum@DeBogen-Harderwijk.nl

Gonnie Boute (sec)

06-49 83 50 06

GonnieBoute@hotmail.com

Rein Schurer (pen)

06-41 84 29 80

RSchurer@kabelfoon.nl

Miep van Schie

06-29 44 87 76

MiepvanSchie@kpnmail.nl

Thea Schreiber

06-12 69 64 39

TH.Schreiber@planet.nl

VAN DE HUURDERSCOMMISSIE

‘Maar voor je ‘t weet is heel die zomer alweer lang voorbij’, zong Gerard Cox ooit. En Rhijnvis Feith, oud-stadgenoot van mij, dichtte lang geleden: ‘Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen’.

Wat gaat de tijd snel als je terugkijkt! Het was dit jaar een hele warme zomer. Dat gaf veel plezier en vrijheid, maar ook problemen. Te veel zon, te weinig regen: de natuur leed eronder. Grote droogte.

En ook nog te veel stikstof, al is dat wel een andersoortig probleem.

De huurderscommissie hield zich afgelopen maanden ook met problemen bezig. Een bijdrage leveren aan het oplossen daarvan is haar taak.


Belangrijk was de aanpak – eindelijk - van de geur- en geluidsoverlast door een defect afzuigsysteem/afvoerkanaal van Grandcafé Alleman. Na juridisch advies van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe nam Omnia Wonen de verantwoordelijkheid op zich voor het herstel. Gelukkig zijn de klachten nu verholpen.Dan was er de overlast van hangjongeren tot in de nachtelijke uren rond het Triasplein. Naar aanleiding hiervan namen wij deel aan het groot overleg van politie, jeugdwerk, ZorgDat, gemeente Harderwijk en Vereniging van Eigenaren. Het leidde tot meer politie-surveillance, waarnaast de jeugdzorgmedewerker intensief contact onderhield met de jongeren.

Het werkte tot heden goed. Een evaluatie van de situatie was in oktober.


Het maandelijks overleg met de woonconsulent van Omnia is voor ons huurders belangrijk. Sinds 1 november is Petula Pellikaan onze nieuwe contactpersoon. Wij hopen op en verwachten zeker ook een goede samenwerking met Petula.


De afgelopen schoonmaakdag (17/9) en de Burendag (24/9) is goed verlopen. Het is plezierig dat de huurderscommissie en Vereniging van Eigenaren (financiële bijdrage) en de activiteitencommissie (de organisatie) deze dagen gezamenlijk realiseren.

Juist bij deze dagen geldt: ‘Samen is beter dan alleen.’ Wij zien ook daarom uit naar gezellige, nuttige en verbindende dagen met elkaar. (1222)


Dick van Ittersum - voorzitter huurderscommissie

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN?

Wij zijn de SHOW. Dat staat voor Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen. Wij zorgen dat er wordt geluisterd naar de wensen van huurders.
Met Omnia Wonen en uw gemeente praten wij over alles wat met wonen te maken heeft. Een onafhankelijke organisatie vóór en dóór huurders.

De SHOW is de sparringpartner, woordvoerder en belangenbehartiger voor jou. Wij willen dat iedereen een huis kan huren die bij hen past: betaalbaar, goed onderhouden en in een fijne buurt.


Wilt u meer van ons zien?

Kijk eens op onze website. Daar vertellen wij meer over wie wij zijn. En vooral wat wij voor u doen!

Want ook als u ons niet kent, werken wij hard in uw belang!

Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen

WAT DOET EEN HUURDERSCOMMISSIE?

De huurderscommissie zet zich in voor de belangen van de huurders op complexniveau. Zij hebben overleg en geven desgewenst advies aan Omnia over:

  • Zaken die rechtstreeks te maken hebben met de woningen van hun complex en de directe woonomgeving
  • Zaken die rechtstreeks van invloed zijn op de woon- en leefsituaties van hun huurders


U kunt hierbij ook denken aan onderwerpen als:

  • Onderhoud van woningen en de directe woonomgeving
  • Verbeteringen en renovatie van woningen inclusief het sociaalplan, servicekosten en onderhoud complex


Voor het behandelen van reparatieverzoeken in en rondom het complex (er is bijvoorbeeld een stoeptegel los of een lamp in de hal/portiek stuk) dan kan elke huurder hiervoor een reparatieverzoek indienen bij Omnia Wonen. Dit kan telefonisch, via de Omnia website of via een Omnia klachtenformulier.


Een huurderscommissie kan geen individuele problemen tussen een huurder en Omnia oplossen.

Wel kan zij de huurder advies geven over het inwinnen van informatie m.b.t. dit probleem.

HUURDERSCOMMISSIE