NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Wijkagent en BOA

Komende werkzaamheden

Het laatste nieuws

MFC De Bogen

Activiteiten commissie


RENOVATIE BALKONS

Vanaf 11 september zijn er werkzaamheden van het bedrijf Elro. Dit gaat om renovatie van de balkons op de 4e verdieping van blok 4. Dit gaat enige tijd duren en kan overlast geven.

MEDEDELING I.V.M. AFSLUITING WATER

Geachte bewoners,

In verband met werkzaamheden aan de watervoorziening van dit complex wordt op
dinsdag 19 december 2023 het water van circa
08.30-14.00 uur afgesloten.

Wij doen ons uiterste best de werkzaamheden te bespoedigen om zo de overlast te beperken.


Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

  • Zorg dat u voor aanvang van de werkzaamheden drinkwater heeft opgeslagen
  • Controleer na afloop van de werkzaamheden of het drinkwater helder is. Is dit niet het geval, Iaat het water dan enkele ogenblikken doorstromen.
  • Maak tijdens de werkzaamheden geen gebruik van de wasmachine en gebruik deze pas weer wanneer de helderheid van het water door u is gecontroleerd.
  • Controleer na afloop van de werkzaamheden of uw geiser of boiler normaal functioneert.

Duijvelaar pompen

KOMENDE
 WERKZAAMHEDEN

EN/ OF ONDERHOUD