NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Het laatste nieuws

Onze bewoners

Huismeester VvE

OMNIA wonen

Activiteitencommissie

GEVRAAGD

Spullen om te verkopen op de kleedjesmarkt tijdens het Triasfeest op zaterdag 3 september.

Wij zullen daar aanwezig zijn met een kraam.

De opbrengst is voor de activiteitencommissie van De Bogen om nieuwe activiteiten te kunnen bekostigen.


Wij vragen onbeschadigde en/of complete spullen, bijvoorbeeld:

- (kleine) woonaccessoires.

- serviesgoed.

- speelgoed.


Maar geen:

- meubels.

- boeken (deze kunt u in de minibibliotheek kwijt).

- kleding.


Inzameling is op:

Woensdag 31 augustus 2022 van 19.00 tot 20.00 uur in het prieeltje in de binnentuin van De Bogen.

Wij houden het recht om eventuele spullen niet te accepteren. Dit zullen wij beoordelen bij inlevering.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen Marga Mahu, M: 06-14 48 62 45.

Alvast bedankt namens,

De activiteitencommissie

PAAS WORKSHOP

Op zaterdag 9 april jongstleden hebben wij een Paas Workshop verzorgt voor de bewoners. Alle deelnemers waren in een vrolijke stemming. In verband met het weer hebben wij het bij een van de cursisten thuisgehouden. Nogmaals dank hiervoor. Het was een leuk ontvangst met koffie/thee en iets lekkers en de toon was gelijk gezet.

Na een korte uitleg over de werkzaamheden zijn we van start gegaan en met z’n allen lekker gekletst en gewerkt. Na een half uurtje begon de Paasslinger al vorm te krijgen. Tussendoor nog een keer koffie en koek en de slinger afgemaakt.


Na afloop zijn de cursisten nog getrakteerd op lekkere chocolade paaseitjes, die ze mee mochten nemen. Het was een geslaagde workshop. En wat zo leuk was, de volgende dag zagen we de Paasslingers al bij de cursisten voor het raam hangen. (0422)

PAASVERSIERING

Wij hebben de 4 entreehallen van ons complex in de Paassferen gebracht met door ons zelf meegebrachte en/of gemaakte Paasspullen. Bij binnenkomst is het in ieder geval een fleurig geheel geworden. Tijdens het versieren hebben wij al van diverse bewoners complimenten gekregen. Wij hopen dat u deze activiteit kunt waarderen.

Heeft u nog Paasspullen die u niet (meer) gebruikt, denk dan aan onze commissie. Wellicht kunnen wij de entrees volgend jaar nog mooier maken. U kunt uw spullen inleveren bij de huismeester. Zij zorgt er dan voor dat de spullen wij ons terecht komen. (0422)

Wij wensen u een Vrolijk Pasen

De activiteitencommissie

KERSTVERSIERING IN DE BOGEN

Sinterklaas is uit het land vertrokken. Als activiteitencommissie konden wij nu beginnen aan onze eerste klus, namelijk alle ingangen van De Bogen in Kerstsferen brengen.


Eerst hebben wij geïnventariseerd welke kerstspullen er allemaal aanwezig was. Gelukkig hadden een aantal bewoners gehoor gegeven aan de oproep van de huismeester om kerstpullen te doneren. Na inventarisatie bleek dat wij genoeg spullen en bomen hadden om in de 4 hallen aan de slag te gaan.


Maandag 6 december zijn wij als activiteitencommissie begonnen met het versieren. Geholpen door 5 extra vrijwilligers. De mannen waren meer voor het technische gedeelte en de vrouwen hielden zich voornamelijk bezig met het optuigen van de bomen.

Kleine fotocollage van onze vrijwilligers in aktie

Naderhand hebben wij veel positieve reacties mogen ontvangen op de aangebrachte versieringen. Onze dank hiervoor. Leuk om te horen. Natuurlijk zullen wij er ook voor zorgen dat alle spullen na de feestdagen weer worden opgeruimd.

De activiteitencommissie

OPRICHTING ACTIVITEITENCOMMISSIE

Met goedkeuring van het bestuur is er een activiteitencommissie voor De Bogen in het leven geroepen. Zij zullen diverse activiteiten voor onze bewoners onder hun hoede gaan nemen om het bestuur van de VvE enigszins te ontlasten.


Er hebben zich 5 vrijwilligers aangemeld. Binnenkort zullen zij dan ook bij elkaar komen om een activiteitenplan voor 2022 te maken. Na dit met het bestuur besproken te hebben, zullen wij u gaan informeren over de activiteiten. Dit zal gebeuren via de mededelingenborden, de website en de nieuwsbrief.


In de maand december zullen de vrijwilligers van deze commissie niet stilzitten. De 4 centrale hallen zullen dan door deze vrijwilligers in kerstsferen worden gebracht.


Voor het nieuwe jaar mag u in uw agenda zaterdag 15 januari reserveren voor een nieuwjaarsreceptie, voor de bewoners van De Bogen, van 16.00 tot 18.00 uur in onze “winter” binnentuin. (Onder voorbehoud van de Corona-regels).


Heeft u ideeën en tips voor de activiteitencommissie, laat het ons dan weten. Het aanspreekpunt voor deze commissie is Marga Mahu. Fijn dat we weer meer actieve bewoners hebben gevonden.

Het bestuur VvE


ACTIVITEITENCOMMISSIE


De vrijwilligers van deze
activiteitencommissie
kunt u
hier zien


Uw aanspreekpunt is Marga Mahu
E:
Marga.Mahu@gmail.com